Publicatie

Publicatie datum

Huisartsgroepspraktijken en gezondheidscentra: januari 1970 - juli 1979.

Boerma, W. Huisartsgroepspraktijken en gezondheidscentra: januari 1970 - juli 1979. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1980. 59 p.
Download de PDF
Deze publicatie bevat gegevens over huisartsgroepspraktijken en gezondheidscentra in de periode januari 1970 tot juli 1979. In de periode 1970-1979 is het aantal samenwerkingsverbanden sterk gegroeid, het ontstaan van dit registratieproject hangt daarmee samen. Dit rapport kent tien hoofdstukken:
- Aantallen samenwerkingsverbanden
- Het aantal disciplines in gezondheidscentra
- Aard van de disciplines in gezondheidscentra
- De hulpverleners
- Huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden per provincie
- Het ondersteunend personeel
- Vrij beroep en dienstverband
- Patiënten/ cliënten
- Subsidies en andere faciliteiten
- Huisvesting