Publicatie

Publicatie datum

Huisbezoek in het buitenland.

Boerma, W.G.W. Huisbezoek in het buitenland. Huisarts en Wetenschap: 1994, 37(12), p. 546-551.
Lees online
In de meeste landen van Europa behoort het huisbezoek tot de normaIe taken van de huisarts. De verscheidenheid in bezoekfrequentie is groot, zowel binnen als tussen de landen. De verschillen hangen voor een deel samen met de formele plaats van de huisarts in de gezondheidszorg. De actieve betrokkenheid van de huisarts bij de uitvoering van avond-, weekend- en nachtdiensten is in het buitenland wat geringer dan in ons land. Vergeleken met zijn buitenlandse coUega's is de Nederlandse huisarts betrekkelijk actief in het afleggen van huisbezoeken en is hij het meest betrokken bij de uitvoering van de avond-, weekend- en nachtdiensten. De determinanten van de uitoefening van de huisartsentaak zijn gerelateerd aan de persoon van de huisarts, de samenstelling
en de locatie van zijn praktijk, en de kenmerken van het zorgsysteem. De algemene terugloop
in huisbezoek die in verschillende landen zichtbaar is, lijkt zich vooral voor te doen bij jonge kinderen en bij de herhaalvisites. Ouderen worden een steeds belangrijker doelgroep voor huisbezoek. Vermindering van het huisbezoek kan op den duur lei den tot aantasting van de kennis die de huisarts moet hebben van het Ieefmilieu van zijn patienten. (aut. ref.)