Publicatie

Publicatie datum

Huisbezoek of telefonisch advies? Afhandeling van vocht- en schimmelprobelematiek.

Dongen, D. van, Zock, J.P., Gram, J., Merckx, A.M., Feijter, S. de, Sluis, N., Heyden, I. van der, Plevier, C. Huisbezoek of telefonisch advies? Afhandeling van vocht- en schimmelprobelematiek. Zeist: GGD regio Utrecht, 2015.
Lees online
Vocht en schimmels in woningen kunnen mogelijk luchtwegklachten veroorzaken en/of bestaande
klachten verergeren. In veel gevallen is het bewonersgedrag, zoals het slecht ventileren en
verwarmen van de woning, (mede) de oorzaak van deze problematiek. Vocht- en
schimmelmeldingen beslaan rond de 10% van alle meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de
GGD’en in Nederland. Per GGD wisselt het hoe de meldingen afgehandeld worden. Enkele GGD’en
geven alleen advies via de telefoon en/of versturen algemene informatie, terwijl andere GGD’en in
veel gevallen op huisbezoek gaan om zelf de situatie in te schatten en op maat advies te geven.
Afhankelijk van de situatie lijkt gevoelsmatig een huisbezoek tot een beter resultaat te leiden, maar
hier is geen evidentie voor. Onderzocht werd of de verschillen in werkwijzen (alleen telefonisch
advies versus telefonisch advies en in sommige gevallen huisbezoeken) leiden tot een afname van
vocht, schimmels en gezondheidsklachten. Een analyse werd uitgevoerd op verschillen in uitkomsten
bij huisbezoek meldingen en telefonische meldingen. Daarnaast werd gekeken naar parameters die
hieraan bijdragen, bijvoorbeeld of de melders nog weten welke adviezen zijn gegeven, of de adviezen
begrijpelijk waren, of de adviezen hebben geleid tot gedragsverandering en de algemene
tevredenheid over de GGD. Door middel van afnemen van een telefonisch interview of digitale
vragenlijst bij melders van vocht- en schimmelproblemen bij vier GGD’en werden de meldingen van
GGD regio Utrecht en GGD Rotterdam-Rijnmond, waar in bepaalde gevallen huisbezoeken afgelegd
worden, vergeleken met de meldingen van GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Zeeland, waar alleen
telefonisch advies gegeven worden. De vragen gingen onder andere over de vocht- en schimmel
problemen, de gezondheidsklachten, het soort advies dat gegeven was en de bruikbaarheid daar van.
In totaal is bij 19 melders een interview afgenomen en hebben 4 melders een digitale vragenlijst
ingevuld. Het beeld dat dit kwalitatieve onderzoek geeft is dat niet alleen bij medewerkers van de
GGD gevoelsmatig een huisbezoek - met daaruit voortkomende persoonlijke adviezen - beter dan
(alleen) telefonisch advies is, maar ook burgers denken dit in veel gevallen. Zij voelen zich meer
serieus genomen en hebben het idee dat de GGD een betere inschatting van de ernst van de situatie
kan maken en beter advies kan geven. Als de schimmel afgenomen of weg is, zijn de
gezondheidsklachten ook verminderd of weg. Vanwege het lage aantal deelnemers aan dit
onderzoek kan niet vastgesteld worden dat huisbezoeken leiden tot afname van schimmel of
gezondheidsklachten, maar in bepaalde situaties lijkt een huisbezoek wel wenselijk.