Publicatie

Publicatie datum

Identificatie van stedelijke achterstandsgebieden: evaluatie van een systematiek voor de verdeling van extra middelen aan huisartsen.

Verheij, R.A., Reijneveld, S.A., Bakker, D.H. de. Identificatie van stedelijke achterstandsgebieden: evaluatie van een systematiek voor de verdeling van extra middelen aan huisartsen. Utrecht/Leiden: NIVEL, TNO Preventie en Gezondheid, 1998. 155 p.
Download de PDF
Het onderwerp van dit rapport is de systematiek die vanaf 1996 wordt gebruikt voor het identificeren van zogenaamde stedelijke achterstandsgebieden. Voor de ziekenfondsverzekerde inwoners van dergelijke gebieden ontvangen huisartsen een toeslag op het abonnementstarief. Het onderzoek betreft een inventarisatie van knelpunten in de huidige systematiek; een validering en evaluatie van de huidige systematiek; aanbevelingen voor verbeteringen en verfijningen; en het doorrekenen van een aantal mogelijke alternatieven. Het onderzoek bevat onder meer de resultaten van een enquête onder huisartsen en gezondheidsenquêtes van de GGD Rotterdam, GG&GD Amsterdam en van het CBS.