Publicatie

Publicatie datum

"Ik wou dat het gewoon was”: beleving en gevolgen van de coronapandemie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Boeije, H., Zonneveld, E. "Ik wou dat het gewoon was”: beleving en gevolgen van de coronapandemie voor mensen met een verstandelijke beperking. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2022(4), p. 129-140.
Download de PDF
Inleiding
Mensen met een verstandelijke beperking hadden een kwetsbare positie tijdens de coronapandemie vanwege hun gezondheid en door afname van contacten en verminderde toegang tot voorzieningen. Deze studie vult eerdere studies naar deze groep aan door hen zelf te vragen hoe zij (de dreiging van) ziek zijn en de coronamaatregelen hebben ervaren.

Methode
Van september tot december 2021 hebben 326 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
uit het Panel Samen Leven deelgenomen aan een gestructureerd interview. Kwantitatieve gegevens zijn geanalyseerd met beschrijvende statistiek en antwoorden op open vragen zijn kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten
Van de mensen heeft 14% corona gehad. Naast vrees voor de ziekte zelf, waren mensen bang voor de afzondering en voor perioden waarin ze niets konden ondernemen. Van de mensen ervoer 50% veranderingen in sociale contacten, 42% in werk en dagbesteding en 33% in de vrije tijd. Veel mensen vonden deze veranderingen niet fijn of raakten ervan in de war. Een kwart van de mensen vond
dat er ook fijne dingen waren, zoals de rust en het leren van nieuwe dingen.

Conclusie
Deze studie laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking over een langere periode stress hebben ervaren als gevolg van de coronapandemie wat een bedreiging kan vormen voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. In de ondersteuning aan hen nu en in de toekomst is het belangrijk om hun gezichtspunt mee te wegen bij te nemen maatregelen, in te gaan op angst en dreiging in begrijpelijke taal en hen te begeleiden bij het oppakken van hun leven.
Gegevensverzameling