Nivel:Participatie en vertrouwen in de zorg van mensen met een beperking herstelt zich na coronatijd en uitgestelde zorg
Nieuws
13-04-2023

Participatie en vertrouwen in zorg bij mensen met een beperking hersteld na coronatijd en uitgestelde zorg

De coronapandemie heeft veel teweeggebracht bij iedereen. Ook bij mensen met een ziekte of beperking. Zo ervoeren mensen met een verstandelijke beperking meer langdurige stress door corona. Toch is het vertrouwen in de zorg van mensen met een chronische ziekte na de coronapandemie hoger dan ervoor. Ook is de participatie van mensen met een beperking grotendeels weer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Dat laat het jaaroverzicht van de Monitor Zorg en Participatie 2022 van het Nivel zien.

De monitor biedt inzicht in de stand van zaken op het gebied van zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Hun eigen perspectief speelt hierin een centrale rol. Aan de hand van onderzoek met onze panels, het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Panel Samen Leven (PSL), brengen we al meer dan tien jaar de huidige situatie en langlopende ontwikkelingen in kaart. Dit jaaroverzicht toont al het onderzoek dat wij in 2022 hebben uitgevoerd. 

Participatie van mensen met een beperking weer op niveau van voor corona

Door corona nam in 2020 de participatie bij iedereen af, zo ook bij mensen met een beperking. De sterkste daling zagen we bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking participeren sowieso op bijna alle gebieden minder dan mensen in de algemene bevolking en vooral mensen met een verstandelijke beperking doen veel minder mee. Op veel gebieden is de participatie van de verschillende groepen mensen met een beperking in 2021 weer gelijk aan het niveau van 2019.

Mensen met een chronische ziekte hebben meer vertrouwen in de zorg dan voor de pandemie

Mensen met een chronische ziekte maken zich vooral zorgen over de toekomstige zorg, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid en personeelstekorten. Over het algemeen hebben zij vertrouwen in de zorg en medische mogelijkheden. Hoewel hun vertrouwen tussen 2020 en 2022 licht daalde, is het nu hoger dan vóór de coronapandemie. 

Mensen met een verstandelijke beperking ervaren meer langdurige stress door corona 

Mensen met een verstandelijke beperking gaven in interviews naar hun ervaringen tijdens de pandemie aan dat zij angstig waren, zowel voor het ziek zijn als voor het sociale isolement. Ook vonden veel van hen het niet fijn dat er veel veranderde in hun werk of dagbesteding. Sommigen raakten hiervan in de war. Het leidde tot stress, soms gedurende lange tijd. Dit zou een bedreiging kunnen zijn voor hun gezondheid en welzijn. 

Ik vond het lastig dat ik op mijn kamer moest blijven en dat we niet samen koffie mochten drinken. We mochten zelfs niet over de gang lopen.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten uit de Monitor Zorg en Participatie zijn een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers, zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Met de kennis kunnen zij beleid maken waarin aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking. De monitor wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en SZW en vormt een aanvulling op de registraties van de overheid, zorgaanbieders en verzekeraars.

De NPCG-adviesgroep bestaat één jaar!
Eind 2022 vierden we dat de NPCG-adviesgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen en oud-panelleden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, één jaar bestaat. De leden zijn in 2022 drie keer samengekomen om ons onderzoek nog beter te verbinden met de ervaringen en behoeften van mensen met een chronische ziekte of beperking. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over relevante thema’s in de Monitor Zorg en Participatie, zoals de veranderingen in de zorg door de coronapandemie en het vertrouwen in de gezondheidszorg.
Ook in 2023 zal de adviesgroep ons verder ondersteunen om het perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking nog meer te laten doorklinken in ons onderzoek.
 

Gegevensverzameling

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.