Publicatie

Publicatie datum

Influenzaseizoen 2017/2018 in Nederland.

Fouchier, R., Meijer, A., Donker, G.A., Hoek, W. van der, Lange, M. de, Koopmans, M. Influenzaseizoen 2017/2018 in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie: 2019, 25(1), p. 53-64.
Lees online
De influenza-epidemie van het seizoen 2017/2018 begon in week 50 van 2017 en duurde 18 weken. De epidemie piekte in week 10 van 2018 met een incidentie van 17 personen met influenza-achtige ziektebeelden per 10.000 inwoners, en een incidentie vlakbij dit maximum van week 4 tot en met 9. De meeste influenza-activiteit werd veroorzaakt door influenza Bvirussen van de Yamagatalijn, terwijl een influenza Bvirus van de Victorialijn in het vaccin was opgenomen.

Richting het einde van het seizoen werden er geleidelijk meer influenza A-virussen gedetecteerd. De A(H1N1)pdm09-virussen behoorden tot clade 6b.1 en vertoonden goede antigene gelijkenis met de vaccinstam. De A(H3N2)-virussen behoorden hoofdzakelijk tot clades 3C.2a2 en 3C.2a1b, waarvoor de antigene overeenkomst met de vaccinstam redelijk tot goed was. Sporadisch werden ook influenza B-virussen van de Victorialijn gedetecteerd die een deletie in het hemagglutinine hadden en antigeen sterk afweken van de vaccinstam. Bijzonder was de detectie van een reassortant A(H1N2)-virus dat slechts bij één patiënt gevonden werd. De vaccineffectiviteit tegen bevestigde influenza B/Yamagata-virusinfectie was circa 44 procent. Van de 744 virussen die zijn getest op gevoeligheid voor neuraminidaseremmers bleek één A(H1N1)pdm09-virus een sterk verlaagde gevoeligheid voor oseltamivir te hebben. Virussen van beide circulerende influenza A-virussubtypen zijn in de regel resistent tegen M2-ionkanaalblokkers.

Voor het seizoen 2018/2019 heeft de WHO voor het noordelijk halfrond de volgende vaccinsamenstelling aanbevolen voor trivalente vaccins:
voor A(H1N1)pdm09 een A/Michigan/45/2015-achtig virus;
voor A(H3N2) een A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016-achtig virus;
voor B een B/Colorado/06/2017-achtig virus van de Victorialijn.