Einde griepepidemie
Nieuws
02-04-2019

Einde griepepidemie 2018-2019

Van 10 december 2018 tot en met 17 maart 2019 heerste er in Nederland een 14 weken durende griepepidemie. Sinds half maart is het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens gebleven. Daarmee is de griepepidemie officieel ten einde.

Dit betekent niet dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep. In week 12 werd nog in ruim twee derde van de neus- en keelmonsters die de Peilstation-huisartsenpraktijken van het Nivel afnemen bij mensen met griepachtige klachten het influenzavirus gevonden.

Mildere epidemie dan voorgaande jaren

In het algemeen was deze epidemie wat milder dan de voorgaande. Huisarts-epidemioloog en coördinator van de Peilstations Gé Donker: ‘Deze epidemie duurde 14 weken, korter dan de langdurige epidemie van 18 weken het voorgaande seizoen, maar langer dan het gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar. De langstdurende epidemie ooit gemeten was die in het seizoen 2014-2015, deze hield 21 weken aan.’

Langdurige epidemie

Er is dit griepseizoen sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griepachtige klachten melden bij de peilstationshuisartsen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en van wie minstens 10% het griepvirus heeft. Dit wordt vastgesteld door keel- en neusmonsters van deze patiënten af te nemen die naar het RIVM worden gestuurd voor onderzoek.
In week 13 bezochten 34 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, in week 12 waren dat er 37 en in week 11 nog 57. Nu twee weken achtereen het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven, is de griepepidemie na 14 weken ten einde.

Typen influenza deze winter

Deze winter circuleerden vooral influenza A-virussen en slechts sporadisch influenza B-virus terwijl het voorgaande jaar vooral een influenza-B-seizoen was. Van alle tot nu toe gevonden influenzavirussen in de deelnemende huisartspraktijken is 51% influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 47% type AH3N2 en 2% type B. Ook in andere Europese landen kwam dit griepseizoen vooral influenza A en slechts sporadisch influenza B voor.

Griepvaccinatie

In het afgelopen winterseizoen heeft de griepprik bij 43 procent van de mensen die de griepprik hebben gehaald, voorkomen dat ze griepvirus A kregen. De prik was beter werkzaam (71%) tegen type A(H1N1)pdm09. Tegen type A(H3N2) kon de werkzaamheid vanwege lage aantallen niet met voldoende zekerheid berekend worden. Dit blijkt uit het Europese I-MOVE project, waar het RIVM en Nivel aan deelnemen. Voor het komende griepseizoen heeft de WHO aanbevolen zowel de component voor influenzavirus A(H1N1)pdm09 als die van influenzavirus A(H3N2) aan te passen om een hogere vaccineffectiviteit te bereiken. Komend seizoen gaat Nederland het quadrivalente vaccin gebruiken dat componenten bevat voor zowel influenzavirus A(H1N1)pdm09, influenzavirus A(H3N2), influenzavirus B Yamagata en influenzavirus B Victoria. Het tot nu toe gebruikte trivalente vaccin bevatte slechts 1 van beide B-virus varianten naast de 2 influenza A virus varianten.

Methode: surveillance door de Nivel-Peilstations

De peilstationshuisartsen houden al sinds 1970 bij hoeveel mensen er bij de huisarts komen vanwege griepachtige klachten en zij nemen ook monsters af voor laboratoriumonderzoek bij het RIVM. De peilstations zijn ongeveer veertig huisartspraktijken, die wekelijks rapporteren over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen, waaronder griep. Deze praktijken zijn een onderdeel van Nivel Zorgregistraties eerste lijn, waarin gegevens worden verzameld die routinematig in de zorg worden vastgelegd in verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij ca. 450 huisartsenpraktijken met ruim anderhalf miljoen ingeschreven patiënten.

De duur van de griepepidemieën in de afgelopen 25 jaar. De kortst durende epidemieën in de griepseizoenen 2000-2001 en 2002-2003 duurden slechts 2 weken (groen) en de langst durende epidemieën in de griepseizoenen 2012-2013 en 2017-2018 18 weken (rood) en in 2014-2015 zelfs 21 weken.

Griepepidemieën

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.