Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Bijwerkingen in beeld: resultaten uit BRIMM-Overactieve Blaas.

Hek, K., Rolfes, L., Puijenbroek, E.P. van, Verheij, R.A., Dijk, L. van. Infographic. Bijwerkingen in beeld: resultaten uit BRIMM-Overactieve Blaas. Utrecht: Nivel, 2021. 1 p.
Download de PDF
Nivel en Lareb ontwikkelden de infrastructuur BRIMM om meer informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van behandelingen, waaronder medicijnen. BRIMM staat voor Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor. BRIMM verrijkt informatie uit het elektronische patiëntendossier (EPD) met ervaringen van de patiënt zelf. In deze infographic worden de eerste resultaten getoond.