Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Geneesmiddelenonderzoek in Nivel Zorgregistraties.

NIVEL. Infographic. Geneesmiddelenonderzoek in Nivel Zorgregistraties. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Met Nivel Zorgregistraties houden we bij hoe vaak ziekten voorkomen in Nederland, zoals griep, diabetes en hart- en vaatziekten. Maar we kunnen met deze gegevens ook geneesmiddelenbeleid evalueren, veranderingen in voorschrijven monitoren en nagaan waar verbetering mogelijk is in het voorschrijven.

Naast tellingen kunnen we ook gegevens combineren en ingewikkeldere vraagstukken beantwoorden, zoals ‘Gaan mensen naar de huisartsenpost als ze geen antibiotica krijgen bij de huisarts?’ of als we de gegevens combineren met patiëntervaringen: ‘Hoeveel bijwerkingen krijgen mensen na het overstappen op een andere medicijn?’ Deze onderzoeken kunnen bijdragen aan een betere zorg.

Hieronder vind je drie voorbeelden van Nivel-onderzoek met gegevens over voorschriften in de huisartsenpraktijk.
Gegevensverzameling