Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Medicatieverificatie 2012-2015: bij opname en ontslag.

NIVEL, EMGO+ Instituut. Infographic. Medicatieverificatie 2012-2015: bij opname en ontslag. www.nivel.nl: NIVEL, EMGO+ Instituut, 2016.
Download de PDF
Steeds vaker wordt bij patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis de medicatie gecontroleerd: in 2012 werd dit bij minder dan de helft gedaan, nu bij vier van de vijf patiënten. Controle bij ontslag vindt bij minder dan de helft van de patiënten plaats. Deze controle is belangrijk, zodat na ontslag naar huis de medicatie op een juiste manier kan worden voortgezet. Ook de naleving van richtlijnen om infecties na een operatie te voorkomen is verbeterd. Door betere behandeling is de sterfte bij ernstige sepsis afgenomen. Op andere punten is nog geen verandering te zien en moeten er extra inspanningen komen. Dit onderzoek laat zien waar de verbetermogelijkheden liggen.