Afgesloten
2018

Monitor Patiëntveiligheid ziekenhuizen (vierde meting) (2015-2018)

Duur: januari 2015 - juni 2018

Achtergrond

Sinds 2004 wordt in Nederlandse ziekenhuizen de ontwikkeling van patiëntveiligheid middels een landelijk dossieronderzoek gevolgd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte.

Doel

Het algemene doel van dit project is om veldpartijen in de zorg en het ministerie van VWS inzicht te verschaffen in de mate van implementatie en borging van overeengekomen proces indicatoren en patiëntgerelateerde uitkomsten van patiëntveiligheid.

Er zijn vier deelstudies gedefinieerd die tot doel hebben:

Deeltraject 1: Monitor Zorggerelateerde Schade in ziekenhuizen, bij ontslagen patiënten en overleden patiënten

a. Het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst, en omvang van potentieel vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen in 2015/2016, en in vergelijking met 2011/2012.
b. Het monitoren van zorggerelateerde schade bij in het ziekenhuis overleden patiënten gerelateerd aan medische technologie in 2015/2016 ten opzichte van 2011/2012.

Deeltraject 2: Intern dossieronderzoek in ziekenhuizen

Het trainen en faciliteren van ziekenhuizen bij intern dossieronderzoek om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van verlengde ligduur van patiënten en ongeplande heropnamen.

Deeltraject 3: Patiëntveiligheid in zelfstandig behandelcentra (ZBC's) (eerste meting)

Het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid, waaronder de aard, ernst en gevolgen van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade binnen Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) (brede eerste meting).

Deeltraject 4: EPD-scan tbv vaststellen speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie

Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie. Via een EPD-scan wordt aan het begin van het project nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers moeten worden verzameld.

Methode

Voor verschillende deelprojecten zullen gegevens worden verzameld door middel van dossieronderzoek - binnen de Monitor Zorggerelateerde Schade - en door middel van observaties, interviews en vragenlijsten.

Planning

In 2015 zullen de eerste metingen van deelproject 2, deelproject 3 en deelproject 4 hebben plaatsgevonden.
De voorbereidingen voor de metingen van deelproject 1 worden nu, begin 2015, getroffen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
EMGO+ Instituut (Martine de Bruijne)