Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Morfine vs. oxycodon.

NIVEL. Infographic. Morfine vs. oxycodon. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Huisartsen in Nederland schrijven de laatste jaren vaker oxycodon voor dan morfine als middel voor zware pijnstilling. In de NHG-standaard Pijn is geadviseerd om morfine als eerste keus voor te schrijven bij ernstige pijn. Uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn blijkt dat oxycodon en morfine elk bij verschillende aandoeningen worden voorgeschreven.

Het Nivel heeft de cijfers berekend voor personen vanaf 18 jaar over het jaar 2017. Zowel oxycodon als morfine worden het meest voorgeschreven voor lagerugpijn met uitstraling. Maar verder verschillen de aandoeningen waarvoor deze pijnstillers het vaakst worden voorgeschreven.

Oxycodon versus morfine
Huisartsen schrijven met name oxycodon voor bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en schouderklachten. Morfine daarentegen wordt vaker voorgeschreven bij nier- en urinestenen, longkanker en COPD.
Gegevensverzameling