Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Werelddag van de telecommunicatie.

NIVEL. Infographic. Werelddag van de telecommunicatie. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Op 17 mei is het de Werelddag van de Telecommunicatie. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de rol van internet en andere communicatietechnologieën in de samenleving. Maar in welke mate gebruiken patiënten eigenlijk telecommunicatie om hun huisarts te raadplegen?

In 2016 bestond 28% van de consulten uit een telefonisch consult en 0,7% uit een e-mailconsult. Het merendeel van de consulten bestond uit een bezoek aan de huisartsenpraktijk (66%) en het resterende deel uit huisbezoeken (5%). Niet elk telefoontje naar de huisarts wordt als telefonisch consult gerekend, alleen wanneer het gaat om vervanging van een spreekuurconsult wordt dit als zodanig gedeclareerd.

Bij patiënten van 18 jaar en ouder is over de periode van 2011-2016 een zeer lichte stijging te zien in het aandeel telefonische en e-mailconsulten. Het gebruik van e-mail is vooral toegenomen in de groep 18-64 jaar. Telefonische consulten worden vooral gevoerd met oudere patiënten en het aandeel telefonische consulten is voor alle leeftijdsgroepen licht gestegen de afgelopen jaren.
Gegevensverzameling