Nieuws
17-05-2018

Lichte stijging huisartsenconsult via telefoon en e-mail

Op 17 mei is het de Werelddag van de Telecommunicatie. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de rol van internet en andere communicatietechnologieën in de samenleving. Maar in welke mate gebruiken patiënten eigenlijk telecommunicatie om hun huisarts te raadplegen?

In 2016 bestond 28% van de consulten uit een telefonisch consult en 0,7% uit een e-mailconsult. Het merendeel van de consulten bestond uit een bezoek aan de huisartsenpraktijk (66%) en het resterende deel uit huisbezoeken (5%). Niet elk telefoontje naar de huisarts wordt als telefonisch consult gerekend, alleen wanneer het gaat om vervanging van een spreekuurconsult wordt dit als zodanig gedeclareerd.

Bij patiënten van 18 jaar en ouder is over de periode van 2011-2016 een zeer lichte stijging te zien in het aandeel telefonische en e-mailconsulten. Het gebruik van e-mail is vooral toegenomen in de groep 18-64 jaar. Telefonische consulten worden vooral gevoerd met oudere patiënten en het aandeel telefonische consulten is voor alle leeftijdsgroepen licht gestegen de afgelopen jaren.

Nivel Zorgregistraties brengt de eerstelijns zorg in kaart

Het zorgaanbod in Nederland moet goed aansluiten op de zorgvraag. Maar welke zorgvragen spelen er eigenlijk? Nivel Zorgregistraties brengt het zorglandschap en actuele zorgvragen in kaart, soms zelfs op de week nauwkeurig. Zo weten we bijvoorbeeld of er griep heerst, of gezondheidscampagnes het juiste effect hebben gehad, en met wat voor zorgvragen mensen bij een huisarts of paramedici aankloppen.

Hiervoor verzamelen we door zorgverleners vastgelegde patiëntgegevens bij honderden hulpverleners uit de eerstelijnszorg verspreid over het land. Deze beveiligde gegevens zijn geanonimiseerd en geschikt gemaakt voor analyses, zodat we antwoorden kunnen geven op uiteenlopende beleidsvragen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.