Publicatie

Publicatie datum

Invloed van patiëntkenmerken op kwaliteitsindicatoren voor diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk.

Nielen, M.M.J., Korevaar, J.C., Verheij, R.A. Invloed van patiëntkenmerken op kwaliteitsindicatoren voor diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk.: , 2013. 46-47 p. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden.
Lees online
Inleiding: Steeds vaker worden kwaliteitsindicatoren gebruikte om de kwaliteit van de zorg van diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk te bepalen. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen in de samenstelling van de patiëntenpopulatie als kwaliteitsindicatoren tussen praktijken worden vergeleken. Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van patiëntkenmerken op kwaliteitsindicatoren voor diabeteszorg in de huisartsenpraktijk? Methode: 10.832 diabetespatiënten werden geselecteerd uit 62 huisartsenpraktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) in 2011. We hebben 14 kwaliteitsindicatoren bestudeerd en gebruikten daarvoor metingen van HbA1c, bloeddruk, LDL-cholesterol, totaal cholesterol, BMI, nierfunctie en rookstatus. Indicatorscores werden geassocieerd met patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht en comorbiditeit) met multilevel logistische regressie analyses. Resultaat: Alle 14 indicatoren waren geassocieerd met minimaal één patiëntkenmerk (p<0.05). So was bijvoorbeeld de kans op hel krijgen van een bloeddrukmeting groter voor ouderen patiënten (OR=1.6 voor 46-64 jaar, OR=2.4 voor 65-74 jaar en OR=2.9 voor >75 jaar (referentie: 18-45 jaar) en voor patiënten met hypertensie (OR=1.6) en hypercholesterolemie (OR=1.3), maar juist lager voor patiënten met retinopathie (OR=0.6). De kans op een bloeddruk onder de 140mmHg was hoger voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (OR=1.2) en psychische aandoeningen (OR=1.1) en lager voor patiënten met hypertensie (OR=0.5) en retinopathie (OR=0.7), maar ook voor oudere patiënten (OR=0.5 voor 46-46 jaar, OR=0.4 voor 65-74 jaar en OR=0.3 voor>75 jaar). Beschouwing: Indicatorscores voor diabeteszorg zijn gerelateerd aan patiënten kenmerken, zoals leeftijd en de aanwezigheid van andere chronische aandoeningen. Om kwaliteitsindicatoren goed te kunnen vergelijken tussen huisartspraktijken is case-mix correctie nodig.
Gegevensverzameling