Publicatie

Publicatie datum

Inzet variabiliseringsgelden 2013 leidt tot belangrijke verbetering EPD.

Bij, S. van der, Verheij, R. Inzet variabiliseringsgelden 2013 leidt tot belangrijke verbetering EPD. SynthesHis: Tijdschrift voor Huisarts en Automatisering: 2013, 12(4), p. 16-17.
Download de PDF
Om in aanmerking te komen voor de variabiliseringsgelden 2013 moeten huisartsen hun EPD op orde hebben. Dat betekent dat ze moeten registreren aan de hand van de richtlijn Adequate Dossiervorming met het EPD (ADEPD). Want als de kwaliteit van het registreren verbetert, nemen de risico's voor patiënten af. (aut.ref.)
Gegevensverzameling