Publicatie

Publicatie datum

Jaarcijfers 2008 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek.

Tol, J., Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Jaarcijfers 2008 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek. www.nivel.nl/lipz: NIVEL, 2009. 38 p.
Download de PDF
In deze publicatie zijn de jaarcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) betreffende de vrijgevestigde diëtistenpraktijken. In dit jaarboek is informatie opgenomen over de representativiteit van de gegevens, de populatiekenmerken, de verwijzing, het gezondheidprobleem, de behandeling en de evaluatie van de behandeling van cliënten die in het kalenderjaar 2008 zijn behandeld door een zelfstandig gevestigde diëtist.

Het LiPZ-project wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. LiPZ is een netwerk van ca. 30 praktijken voor de vrijgevestigde diëtetiek, ca. 40 extramurale fysiotherapiepraktijken, ca. 20 praktijken voor oefentherapie Cesar en ca. 20 praktijken voor oefentherapie Mensendieck. Doordat de software voor gegevensverzameling waar veelal thuiszorginstellingen binnen de diëtetiek mee werken nog niet gereed was in 2008, bevat dit jaarboek alleen gegevens over de vrijgevestigde praktijken.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.