Publicatie

Publicatie datum

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Verberne, L.D.M., Kooijman, M.K., Leemrijse, C.J., Veenhof, C., Swinkels, I.C.S. Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 oefentherapie Cesar/Mensendieck. www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Gegevensverzameling