Publicatie

Publicatie datum

Jaarcijfers aandoeningen: huisartsenregistraties. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]

Nielen, M.M.J., Hek, K. Jaarcijfers aandoeningen: huisartsenregistraties. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]: , 2020.
Lees online
Hoe vaak per jaar komen welke gezondheidsproblemen voor in de Nederlandse bevolking? Elk jaar presenteren we de jaarcijfers over de prevalentie en incidentie van geregistreerde gezondheidsproblemen, aan de hand van de geregistreerde huisartsenbezoeken van patiënten.