Jaarcijfers aandoeningen - Huisartsenregistraties

Hoe vaak per jaar komen welke gezondheidsproblemen voor in de Nederlandse bevolking? Elk jaar presenteren we de jaarcijfers over de prevalentie en incidentie van geregistreerde gezondheidsproblemen, aan de hand van de geregistreerde huisartsenbezoeken van patiënten.

Jaarcijfers aandoeningen


Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt voor het registreren en analyseren de gegevens van honderden eerstelijns zorgverleners, verspreid over het hele land. Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen (naast andere eerstelijnszorgverleners), kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.

Overzicht incidentie en prevalentie van geregistreerde aandoeningenOverzicht incidentie en prevalentie van geregistreerde aandoeningen

De gegevens presenteren we in het volgende overzicht, dat uit vele pagina's bestaat die u via de knoppen rechtsonder in de tabel kunt benaderen. Ook kunt u het zoekveld rechtsboven hiervoor gebruiken (zie toelichting per kolom onder de tabel).

Toelichting bij het overzicht (de tabel hierboven)

  • Kolom 1: we categoriseren de aandoeningen en klachten op basis van de ICPC-coderingen die de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken hebben toegekend.
  • Kolom 2, 3 en 4: van elke aandoening / klacht (kolom 2) geven we de incidentie (kolom 3) en prevalentie (kolom 4) weer.
  • Kolom 5: bij elke aandoening / klacht kunt u een tabel openen (kolom 5), waarin de cijfers van het betreffende gezondheidsprobleem zijn uitgesplitst naar geslacht. Ter voorbeeld zijn in de figuur hieronder de uitgesplitste cijfers bij de aandoening Bloeding te zien.

Ter voorbeeld: uitgesplitste cijfers per aandoening zijn te vinden via kolom 4 van het Overzicht incidentie en prevalentie
Ter voorbeeld: uitgesplitste cijfers per aandoening zijn te vinden via kolom 5 van het Overzicht incidentie en prevalentie

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethode vaststellen jaarcijfers aandoeningen (incidentie en prevalentie)

De huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een belangrijke informatiebron voor het berekenen van de incidentie- en prevalentiecijfers, oftewel het aantal nieuwe en bestaande gevallen van klachten en aandoeningen. Bij Methode vaststellen jaarcijfers aandoeningen - Huisartsenregistraties is uitgelegd hoe we te werk gaan bij het berekenen van de incidentie- en prevalentiecijfers.

 

Nielen, M., Hek, K. Jaarcijfers aandoeningen - Huisartsenregistraties. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-03-2021; geraadpleegd op 15-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/jaarcijfers-aandoeningen-huisartsenregistraties