Publicatie

Publicatie datum

Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013.

Teirlinck, A.C., Asten, L. van, Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Donker, G.A., Euser, S.M., Gageldonk-Lafeber, A.B. van, Hooiveld, M., Lange, M.M.A. de, Meijer, A., Slump, E., Hoek, W. van der. Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014. 112 p.
Lees online
Dit rapport beschrijft de huidige trends en epidemiologie van diverse respiratoire infectie ziekten en respiratoire pathogenen in Nederland. Het betreft een jaarlijkse rapportage met als doel om beleidsmakers, epidemiologen, microbiologen, GGD’en en overige geïnteresseerden te informeren