Publicatie

Publicatie datum

Jeugdgezondheidszorg in gezondheidscentra en groepspraktijken; uitvoering van de georganiseerde zorg voor 0-4 jarigen door huisartsen in gezondheidscentra en groepspraktijken.

Boerma, W.G.W., Hamers, R.T.J. Jeugdgezondheidszorg in gezondheidscentra en groepspraktijken; uitvoering van de georganiseerde zorg voor 0-4 jarigen door huisartsen in gezondheidscentra en groepspraktijken. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1984. 54 p. Studies naar samenwerking, 6
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de betrokken­heid van huisartsen in gezondheidscentra en groepspraktijken bij de geor­ganiseerde jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen.
Het rapport vangt echter aan met een hoofdstuk dat uitgebreid ingaat op de plaats van de jeugdgezondheidszorg in het geheel van de Nederlandse gezondheidszorg, de knelpunten die zich daarin voordoen en ontwikkelingen die er op gericht zijn die knelpunten op te lossen.