Publicatie

Publicatie datum

Kansen voor stagiairs in de zorg.

Veer, A.J.E. de, Hermans, S., Veld, A. Op het. Kansen voor stagiairs in de zorg. www.nivel.nl: NIVEL, Andersson Ellfers Felix, 2011.
Download de PDF
Tijd inroosteren voor stagebegeleiding lijkt een belangrijk element voor de kwaliteit van de stageplek, aldus stagebegeleiders in de verpleging en verzorging. Slechts bij 30 procent van de stagebegeleiders wordt begeleidingstijd ingeroosterd. Stagebegeleiders besteden wekelijks zeker 1,5 tot 2 uur meer tijd aan stagebegeleiding dan zij daar officieel voor krijgen. Stagebegeleiders met ingeroosterde begeleidingstijd zijn vaker tevreden over de kwaliteit van de stagebegeleiding, ook al besteden ze in de praktijk niet meer uren aan die stagebegeleiding dan andere stagebegeleiders. Bijna de helft van de werkenden in de verpleging en verzorging ziet mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal stageplaatsen, met name in teams waar op dit moment nog geen stagiairs zijn en in verpleeg-, verzorgingshuizen en de thuiszorg.
Gegevensverzameling