Publicatie

Publicatie datum

Kennis van implementatie programma.

Wensing, M., Ouwens, M., Boerboom, L., Bal, R., Bont, A. de, Mul, M. de, Friele, R., Heiligers, P., Niet, A. van der. Kennis van implementatie programma. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, 2010. 27 p.
Download de PDF
Het snel en breed gaan toepassen van (nieuwe) kennis in de zorgpraktijk draagt bij aan een goede en doelmatige gezondheidszorg. Implementatie van kennis is echter geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet als de kennis duidelijk meerwaarde heeft boven de huidige praktijk. Implementatie is vaak een complex proces, dat anno 2010 nog maar gedeeltelijk verklaard en beïnvloed kan worden. In de afgelopen jaren zijn in Nederland de praktische implementatie(-ondersteuning) en het implementatieonderzoek tot ontwikkeling gekomen, onder meer ten gevolge van stimulering door ZonMw.

Dit rapport biedt een bezinning op de wijze waarop implementatie en implementatieonderzoek in Nederland worden aangepakt en georganiseerd. Implementatie(-onderzoek) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven waarvoor de Nederlandse gezondheidszorg wordt gesteld