Project
afgesloten

Welke strategie, waar en wanneer? Contextfactoren bij het kiezen van succesvolle implementatiestrategieën

Duur: december 2009 - september 2010

Bij ZonMw en wil men de efficiëntie van implementaties verhogen door aan te sturen op onderbouwde strategiekeuzes. Deze studie biedt inzicht in de contextfactoren die de strategiekeuze bepalen.

Welke combinaties van contextfactoren en geschikte implementatiestrategieën in de gezondheidszorg leiden tot succesvolle implementaties?

Aanpak
Er zijn 3 fasen:
1.Selectie van afgeronde implementatieprojecten
In totaal worden bij ZonMw 100 projecten geselecteerd, die in de afgelopen vijf jaar afgerond werden. De helft bestaat uit geslaagde en de andere helft uit minder geslaagde projecten. Of en in welke mate een project als geslaagd benoemd is, wordt vastgesteld op basis van voortgangs- en eindverslagen van projecten.
2.Analyse van contextfactoren
In de 100 implementatieprojecten zal vervolgens worden nagegaan welke contextfactoren ter ondersteuning van de strategiekeuze voorkomen.
3.Relatie tussen contextfactoren, strategie en effectieve implementaties
In deze fase wordt een relatie gelegd tussen de benoemde relevante contextfactoren, de keuze van implementatiestrategieën en het effect: de meer of minder geslaagde implementatie.

ZonMw kan de resultaten gebruiken om projectvoorstellen te screenen op een goede match tussen situatie en implementatiestrategieën. Ook tijdens de uitvoering van de implementaties kunnen de resultaten door ZonMw gebruikt worden voor bijsturing van strategiekeuzen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
ZonMw
IQ healthcare
iBMG
NIVEL