Publicatie

Publicatie datum

Kennisvraag: Wat kan Nederland leren van andere landen op het gebied van patiëntvertegenwoordiging,
informatievoorziening en lotgenotencontact?

Cate, M. ten, Boer, D. de. Kennisvraag: Wat kan Nederland leren van andere landen op het gebied van patiëntvertegenwoordiging, informatievoorziening en lotgenotencontact? Utrecht: Nivel, 2022. 28 p.
Download de PDF
In vergelijking met andere landen heeft Nederland een sterk ontwikkelde patiëntenbeweging met veel aandacht voor belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Tegelijkertijd is er veel belangstelling in Nederland voor manieren om de positie van de patiënt verder te versterken. In dit licht is onderzocht wat Nederland mogelijk van andere landen zou kunnen leren. Op grond van een QuickScan van 10 landen zijn 4 landen gekozen voor verdiepend onderzoek naar veelbelovende vormen van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Dit waren Duitsland, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het verdiepende onderzoek is gedaan middels interviews met experts en op grond van beschikbare publicaties en online bronnen.