Publicatie

Publicatie datum

Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Brink-Muinen, A. van den, Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P., Heijmans, M.J.W.M. Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Utrecht: NIVEL, 2009. 105 p.
Download de PDF
In 2007 had 37% van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking betaald werk voor minimaal 12 uur per week. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2005 (34%) en 2006 (35%). De jongeren werken zelfs evenveel als hun leeftijdgenoten zonder beperking.

Betaald werk is voor veel mensen, ook voor chronisch zieken of gehandicapten, een belangrijke manier om mee te doen in de maatschappij. Een betaalde baan geeft het gevoel ‘erbij te horen’ en nuttig te zijn, en biedt bovendien de mogelijkheid op zelfstandigheid door een eigen inkomen. De overheid heeft zich tot doel gesteld meer mensen met een chronische ziekte of beperking aan het werk te helpen en te houden, bijvoorbeeld via intensieve begeleiding bij ziekteverzuim en reïntegratietrajecten. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzocht of dit beleid chronisch zieken en (lichamelijk) gehandicapten vaker betaald werk heeft opgeleverd.

Bemoedigend
NIVEL-onderzoeker Atie van den Brink: “De redelijk hoge arbeidsparticipatie onder jongeren met een chronische ziekte of beperking tot veertig jaar, laat zien dat er ook voor deze groep kansen zijn om deel te nemen aan de samenleving. Onder de jongeren met een chronische ziekte is de arbeidsparticipatie zelfs gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. Het is te hopen dat de economische recessie deze stijging niet meteen teniet doet.”

Onderzoek
Voor het onderzoek analyseerde het NIVEL vragenlijstgegevens over de maatschappelijke situatie van ruim 2500 chronisch zieke en gehandicapte deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).