Publicatie

Publicatie datum

Kerngegevens Zorg - 2003: monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD.

Heijmans, M.J.W.M., Rijken, P.M. Kerngegevens Zorg - 2003: monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD. Utrecht: NIVEL, 2004. 115 p.
Download de PDF
23% van de mensen met COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) en één op de tien astmapatiënten heeft contact met een longverpleegkundige. Vijf jaar geleden werd deze zorgprofessional nog nauwelijks bezocht.
Tot die conclusie komt het NIVEL in het tweede jaarrapport van de Monitor Zorg en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD. De opmars van de longverpleegkundige is een gunstige ontwikkeling. De zorg voor astma- en COPD-patiënten ligt nu vooral in handen van de huisarts en de longarts. Die komen vaak niet toe aan zaken die de patiënt belangrijk vindt, zoals het jaarlijks doornemen van de medicatie en aandacht voor de sociaal-maatschappelijke aspecten van astma en COPD. De longverpleegkundige zou deze taken kunnen overnemen en op die manier de huisarts en de specialist ontlasten. Zowel bij de huisarts als bij de longarts komt de longverpleegkundige goed van pas, bijvoorbeeld in de rol van praktijkondersteuner. Longverpleegkundigen moeten hun rol nog uitbouwen. Toch vinden al relatief veel mensen de weg naar deze zorgverlening en zijn ze erg tevreden over de zorg die de longverpleegkundige biedt. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van schriftelijke enquêtes. Hieraan werkten 432 mensen met astma en 376 mensen met COPD mee. Zij maken deel uit van het van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Astma Fonds en financieel mogelijk gemaakt door het Astma Fonds, het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van SZW.