Publicatie

Publicatie datum

Kiezen huisartsen andere zorgverleners in de nabijheid?

Zwaanswijk, M., Elffers, B., Verheij, R., Bakker, D. de. Kiezen huisartsen andere zorgverleners in de nabijheid? De eerstelijns: 2013, 5(3), p. 32-33.
Download de PDF
Om de toenemende vraag naar en kosten van de gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden,
is een sterke geïntegreerde eerstelijnszorg nodig. Dit vereist een goede samenwerking tussen
de zorgverleners. Vestiging bij elkaar in de buurt kan deze samenwerking faciliteren. Maar zijn
eerstelijns zorgverleners in elkaars nabijheid gevestigd en werken zij samen met collega's in de
buurt?