Publicatie

Publicatie datum

Knelpunten bij verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden.

Groot, K. de, Paans, W., Veer, A. de, Francke, A. Knelpunten bij verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2017(6), p. 34-36.
Download de PDF
Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat zij in hun verslaglegging worden belemmerd door de voorgestructureerde digitale systemen waar zij mee werken. Ook voelen zij zich weinig ondersteund door zorgorganisaties om voldoende aandacht te kunnen besteden aan goede verslaglegging. Dit blijkt uit een analyse van de knelpunten die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren bij hun verslaglegging.
Gegevensverzameling