Publicatie

Publicatie datum
Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten: ervaringen van cliënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg.
Ven, D. van de, Bos, N., Boer, D. de. Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten: ervaringen van cliënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief