Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten: ervaringen van cliënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg.

Ven, D. van de, Bos, N., Boer, D. de. Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten: ervaringen van cliënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 55 p.
Download de PDF
Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een landelijk beeld van de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Het onderzoek biedt inzicht in de geboden kwaliteit van zorg van de RAV’s vanuit het perspectief van cliënten en biedt aanknopingspunten voor verbetering. Uit het landelijke onderzoek onder cliënten aan wie ambulancezorg is verleend, blijkt dat de ervaringen met deze zorg, gemeten met twee vragenlijsten voor cliëntervaringen (CQ‐indexen), zeer positief zijn. De ambulancezorg wordt gemiddeld met een negen gewaardeerd. Er is dan ook weinig ruimte voor verbetering.