Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking.

Springvloet, L., Schelven, F. van, Kroezen, M., Luijkx, J., Brug, A. ten, Putten, A. van der, Embregts, P., Boeije, H. Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking. Utrecht: Nivel, 2020. 75 p.
Download de PDF
Dit rapport maakt deel uit van het programma Volwaardig Leven van VWS, dat gericht is op het bieden van aanknopingspunten om naasten te ondersteunen. Het onderzoek is uitgevoerd door drie samenwerkende partijen samen met ervaringsdeskundige naasten.

Centraal stonden de kwaliteit van leven van naasten en de factoren die hierop van invloed zijn. Dit kunnen factoren zijn die samenhangen met de persoon met een beperking en met de naaste zelf. Het onderzoek had een breed karakter. Er is gekozen voor een vragenlijst onder 200 naasten.
Om de ervaringen van naasten te horen en de uitkomsten beter te kunnen interpreteren zijn in de vragenlijst tevens open vragen gesteld en zijn focusgroepen gehouden. Naasten van jongere mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking zijn niet benaderd voor deze studie, omdat naar hen al een ander onderzoek loopt.
Daarnaast hebben jongere naasten en naasten met een niet-westerse achtergrond bijna niet deelgenomen aan het onderzoek. Mogelijk zijn ze minder aangeschreven of ervaren ze andere drempels om deel te nemen. Met de onderzoeksgroep benaderen we de doelgroep van het programma Volwaardig Leven, maar de groep is niet geheel representatief voor naasten.

Bij deze publicatie horen twee andere publicaties:
- Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking, publiekssamenvatting (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking-publiekssamenvatting)
- Bijlage bij het rapport 'Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-bij-het-rapport-kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking)