Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking: publiekssamenvatting.

Boeije, H., Schelven, F. van. Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking: publiekssamenvatting. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Bij deze publicatie hoort bij:
- het rapport 'Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking', (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking)
- de bijlage bij het rap[port 'Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-bij-het-rapport-kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking)

Naasten, zoals ouders, broers en zussen, partners en kinderen, zijn vaak van grote betekenis in het dagelijks leven van iemand met een beperking. Wanneer iemand een ernstige beperking heeft, bieden naasten dikwijls zorg en ondersteuning. Ze zijn ook betrokken bij hun welbevinden wanneer een familielid niet thuis woont. Soms lopen naasten daarbij tegen problemen aan en wordt de situatie zwaar voor hen. Dit onderzoek is gedaan om meer over het leven van naasten te weten te komen. Deze kennis willen we gebruiken om de situatie van naasten te verlichten en hen beter te kunnen ondersteunen.
Gegevensverzameling