Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitsactiviteiten en patiëntenperspectief: patiënten nog te weinig betrokken.

Geurts, M., Bos, J., Wagner, C. Kwaliteitsactiviteiten en patiëntenperspectief: patiënten nog te weinig betrokken. Tijdschrift voor Verpleegkunde: 2003, 113(6), p. 14-19.
Minder dan de helft van de beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden betrekken patiënten en/of hun organisaties bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van hun kwaliteitsactiviteiten en kwaliteitsbeleid. Aan beide kanten wordt aangegeven dat een grotere mate van betrokkenheid wenselijk is. Hoe, wanneer en in welke mate zal in onderling overleg bepaald moeten worden. [uit inl.]