Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitsbevordering in de tandartspraktijk: een onderzoek naar het Alphamodel en Onderlinge visitatie.

Bennema-Broos, M., Sluijs, E.M., Wagner, C. Kwaliteitsbevordering in de tandartspraktijk: een onderzoek naar het Alphamodel en Onderlinge visitatie. Utrecht: NIVEL, 2001. 73 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar kwaliteitsbevordering door tandartsen algemeen practici. Sinds enkele jaren nemen tandartsen deel aan intercollegiaal overleg in zogenoemde Alphagroepen en/of aan het beoordelen van elkaars praktijk via de onderlinge visitatie. Beide vormen van kwaliteitsbevordering zijn onderzocht en de voor- en nadelen zijn met elkaar vergeleken. De resultaten zijn gebaseerd op een vragenlijstonderzoek waaraan ruim 400 tandartsen hebben deelgenomen.