Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitsjaarverslagen van zorginstellingen: een inhoudsanalyse.

Schuller, R., Wagner, C., Bakker, D.H. de. Kwaliteitsjaarverslagen van zorginstellingen: een inhoudsanalyse. Utrecht: NIVEL, 1997. 41 p.
Download de PDF
Per 1 januari 1996 is de kwaliteitswet zorginstellingen in werking getreden. Volgens deze kwaliteitswet dienen zorgaanbieders jaarlijks verslag te doen van het gevoerde beleid in een kwaliteitsjaarverslag. Dit rapport is een weergave van een inhoudsanalyse van deze kwaliteitsjaarverslagen. Uit de analyse blijkt ten eerste dat slechts 3,9% van het verwachte aantal kwaliteitsjaarverslagen is binnen gekomen. Daarnaast zijn de binnengekomen jaarverslagen zeer divers zowel wat betreft inhoud als vorm. Over het algemeen voldoet de meerderheid van de kwaliteitsjaarverslagenwet aan alle eisen uit de kwaliteitswet. Het meest frequent (50%) wordt in de verslagen melding gemaakt van een visie, een kwaliteitsbeleid, de betrokkenheid van de individuele patiënt/cliënt, de klachten procedure/-registratie en het bewaken van de deskundigheid van het personeel van de instelling. Dit rapport geeft een weergave van de volledige analyse van de inhoud van de kwaliteitsjaarverslagen van zorginstellingen aan de hand van de kwaliteitswet.