Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitssystemen in instellingen: de stand van zaken in 1995.

Wagner, C., Bakker, D.H. de, Sluijs, E.M. Kwaliteitssystemen in instellingen: de stand van zaken in 1995. Utrecht/Zoetermeer: NIVEL, Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1995. iv, 114 p.
Download de PDF
Vijf jaar geleden werden in Leidschendam landelijke afspraken gemaakt over het kwaliteitsbeleid in de zorgsector. Dit rapport laat zien wat vijf jaar expliciete aandacht voor kwaliteit tot nu toe heeft opgeleverd. Nederlandse zorginstellingen werken hard aan het opbouwen van kwaliteitssystemen, zo blijkt uit de resultaten. De kwaliteit van zorg wordt steeds vaker systematisch bewaakt en verbeterd. De eerste effecten daarvan zijn inmiddels zichtbaar: een betere organisatie en meer patiëntgerichtheid is het resultaat. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op een representatief onderzoek naar kwaliteitszorg in instellingen uit alle sectoren van de gezondheidszorg en aanverwante welzijnszorg. Beschreven wordt welke activiteiten de zorginstellingen concreet ontplooien om de zorg voor kwaliteit gestalte te geven. Deze activiteiten betreffen niet alleen de zorgverlening zelf maar ook de organisatie, de medewerkers in de instelling en de patiënten, cliënten of bewoners. Voor iedereen die geïnteresseerd is in kwaliteitszorg in de gezondheidszorg bied dit rapport een goed overzicht van de stand van zaken en de toekomstplannen van de zorginstelling.