Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitssystemen in instellingen: de stand van zaken in 1995: uit onderzoek blijken positieve effecten van kwaliteitssystemen.

Bakker, D.H. de, Sluijs, E.M., Wagner, C. Kwaliteitssystemen in instellingen: de stand van zaken in 1995: uit onderzoek blijken positieve effecten van kwaliteitssystemen. Kwaliteit in Beeld: 1995, 5(3), p. 10-12.
Download de PDF
Vijf jaar geleden werd afgesproken dat in de gezondheidszorg kwaliteitssyste­men ingevoerd zouden worden. Nagenoeg niemand wist toen wat dat betekende, laat staan hoe dat moest. Desondanks is nu bij ruim één op de tien zorginstellingen in Nederland spra­ke van een kwaliteitssysteem. Ook worden de eerste effecten zichtbaar. De instellingen melden dat het kwaliteitssysteem leidt tot een betere organisatie én tot een betere afstemming van de zorg op patiënten of cliënten.

De vraag 'heeft de patiënt er baat bij?' kan - vooralsnog met de nodige voorzichtigheid - positief worden beant­woord. De meerderheid van de instellingen is echter nog niet zover. Zij werken nog aan de ontwikkeling van dergelijke systemen. Meer tijd dan de geplande vijf jaar is nodig.