Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen in 2000: de vooruitgang sinds 1995 en een blik op de toekomst.

Sluijs, E.M., Wagner, C. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen in 2000: de vooruitgang sinds 1995 en een blik op de toekomst. In: A.M. Evers; U.W. Nabitz; P.G.J.J. Stevens; H.H.M. Vinkenburg. Handboek Kwaliteit van Zorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1993-. A 2c-1 - A 2c-24
Download de PDF
Deze bijdrage beschrijft welke vooruitgang de zorginstellingen tussen 1995 en 2000 hebben geboekt
met de ontwikkeling van kwaliteitssystemen. Ook wordt ingegaan op de toekomstplannen van de
instellingen. Deze bijdrage is een vervolg op de eerder in dit handboek verschenen bijdrage, waarin
een overzicht is gegeven van de stand van zaken in 1995. Die bijdrage is gebaseerd op een landelijk
onderzoek onder de zorginstellingen in alle sectoren van de gezondheidszorg en aan verwante
welzijnszorg. Het is in feite een vervolgmeting om te onderzoeken op welke gebieden de meeste
vooruitgang is geboekt. Niet is onderzocht in welke mate de geboekte vooruitgang heeft bijgedragen
aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. (aut. ref.)