Publicatie

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: meer instellingen met certificaat.

Sluijs, E., Keijser, A., Wagner, C. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: meer instellingen met certificaat. Kwaliteit in Beeld: 2007, 17(4), p. 14-16.
Voor de derde keer heeft het NIVEL een landelijke meting naar kwaliteitssystemen onder zorginstellingen uitgevoerd. Daartoe hebben directieleden en/of kwaliteitsfunctionarissen van 543 zorginstellingen uit de vijf grootste zorgsectoren begin 2006 een vragenlijst ingevuld. Het betreft de thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, ggz-instellingen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. De response was 66 procent. Het onderzoek is een vervolg op twee landelijke kwaliteitsonderzoeken die het NIVEL in 1995 en in 2000 heeft gehouden, de zogenoemde 'Leidschendam onderzoeken'. De resultaten zijn uitgebreid beschreven in een rapport met bijbehorend tabellenboek. Dit artikel geeft een samenvatting van de resultaten en aanbevelingen voor de toekomst. (aut. ref.)