Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitszorg in het Algemeen Maatschappelijk Werk: de stand van zaken in 2001: bijlagen.

Sluijs, E.M., Wagner, C. Kwaliteitszorg in het Algemeen Maatschappelijk Werk: de stand van zaken in 2001: bijlagen. Utrecht: NIVEL, 2001. 77 p.
Download de PDF
Dit rapport laat zien wat AMW-instellingen anno 2001 doen op het gebied van kwaliteitszorg en welke succes- en faalfactoren daarbij een rol spelen. De resultaten zijn gebaseerd op een inventarisatie onder alle AMW-instellingen in Nederland (respons 88%). Over het geheel genomen zijn AMW-instellingen halverwege gevorderd met het invullen van de kwaliteitsnormen die in de sector AMW gelden. de verschillen tussen de instellingen zijn echter groot: sommige zijn ver, andere staan nog aan het begin van de ontwikkelingen. Eén van de bevindingen is dat -ook na de implementatie- een continue aansturing van kwaliteitszorg nodig is om 'verzanding' te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het kwaliteitsprogramma dat momenteel voor AMW wordt ontwikkeld nader in te vullen.