Publicatie

Publicatie datum

Landelijke richtlijn verpleging en verzorging: smetten (intertrigo) preventie en behandeling.

Poot, E., Bosch, H. in den, Hickox, S., Mistiaen, P., Wagner, C. Landelijke richtlijn verpleging en verzorging: smetten (intertrigo) preventie en behandeling. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, Nederlandse Vereniging van Dermatologisch Verpleegkundigen en Verzorgenden, 2004. 59 p. Webpublicatie.
Download de PDF
Wat is de beste aanpak om rode, jeukende, pijnlijke en soms ontstoken huidplooien (‘smetten’ of intertrigo) te voorkomen of te genezen? Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV) heeft samen met het NIVEL en de Nederlandse Vereniging van Dermatologisch Verpleegkundigen (NVDVV) in opdracht van ZonMw de bestaande richtlijn voor de behandeling van smetten aangepast aan principes van ‘evidence based nursing’: het proces waarin verpleegkundigen hun behandelbesluiten nemen op grond van de beste wetenschappelijke onderzoeksresultaten, hun klinische ervaring, de voorkeur van patiënten en de beschikbare hulpmiddelen. De verbeterde richtlijn moet na maximaal vijf jaar herzien worden. Smetten is een probleem waar iedere verpleegkundige of verzorgende mee te maken heeft: maar liefst één op de acht patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft smetplekken onder de borsten of in de liezen. De richtlijn wordt ter legitimatie aangeboden aan de toetsingscommissie Richtlijnen van de AVVV.