Publicatie

Publicatie datum

Lessen voor de toekomst: gezondheidsklachten na een ramp.

Donker, G.A., IJzermans, C.J., Kerssens, J.J., Dorn, T. Lessen voor de toekomst: gezondheidsklachten na een ramp. Medisch Contact: 2004, 59(44), 1730-1733
Bij grote rampen is er behalve een toename van psychosociale problemen ook een toename van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) jaren nadien. Patiënten die het meest zijn blootgesteld aan de ramp, ooggetuigen van de ramp en diegenen die moeten verhuizen, ontwikkelen de meeste klachten. Getroffenen met psychische klachten voor de ramp en immigranten hebben, onafhankelijk van de mate van blootstelling aan de ramp, meer psychische klachten na de ramp. Getroffenen met LOK voor de ramp hebben meer LOK na de ramp. Media-aandacht voor de ramp leidt tijdelijk tot meer LOK bij getroffenen. De huisarts is de coördinator bij uitstek voor de hulpverlening op langere termijn na rampen en de rol van de huisarts verdient daarom aandacht in regionale rampenplannen. (aut.ref.)
Gegevensverzameling