Publicatie

Publicatie datum

LINH-cijfers: contactfrequenties verschillen tussen huisartspraktijken.

Jong, J. de, Westert, G. LINH-cijfers: contactfrequenties verschillen tussen huisartspraktijken. Huisarts en Wetenschap: 2004, 47(5), 217
Hoe vaak een patiënt contact heeft met de huisartsenpraktijk is natuurlijk vooral afhankelijk van diens gezondheidstoestand. Het lijkt daarom aannemelijk dat verschillen tussen praktijken vooral terug te voeren zijn tot de verschillen in de samenstelling van de praktijkpopulaties en niet zozeer aan kenmerken van de praktijk. (aut.ref.)
Gegevensverzameling