Publicatie

Publicatie datum

LINH-cijfers: grootgebruikers in de huisartsenpraktijk, een last voor de huisarts?

Brake, H. te, Lieshout, J. van, Verheij, R. LINH-cijfers: grootgebruikers in de huisartsenpraktijk, een last voor de huisarts? Huisarts en Wetenschap: 2006, 49(12), 597
De tien procent van de patiënten die het vaakst bij hun huisarts aankloppen, blijken verantwoordelijk voor zo’n 42 procent van de totale werklast van de huisarts. Het gaat daarbij om patiënten die jaarlijks zo’n zeventien keer of vaker contact hebben met de praktijk.

Dat schrijven onderzoekers van het NIVEL deze week in Huisarts en Wetenschap. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van het LINH (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg) uit 2004.

Gemiddeld komen patiënten 6,7 maal per jaar in contact met de huisartsenpraktijk, maar er is een kleine groep die veel vaker komt. Uit het onderzoek blijkt dat die ‘vaste klanten’ over het algemeen ouder zijn. Mensen die slechts eenmaal contact hadden met de praktijk waren gemiddeld 30 jaar oud, maar voor patiënten die meer dan 40 keer contact hadden lag de gemiddelde leeftijd op 68 jaar.

Of huisartsen hun vaste klanten ook als last ervaren, is nog maar de vraag. De NIVEL onderzoekers denken dat veel huisartsen het leveren van een goede continuïteit van zorg aan deze – vaak chronisch zieke – patiënten niet zozeer als een last ervaren, maar juist als een zinvolle taak die voldoening geeft.
Gegevensverzameling