Publicatie

Publicatie datum

LINH-cijfers: het huisbezoek: een plattelandsfenomeen?

Verheij, R. LINH-cijfers: het huisbezoek: een plattelandsfenomeen? Huisarts en Wetenschap: 2004, 47(3), 125
Op het platteland legt de huisarts relatief veel huisbezoeken af. Dat verschil tussen stad en platteland doet zich vooral voor bij het jongere deel van de bevolking en minder bij 65-plussers en mensen met een ernstige aandoening. (aut. ref.)
Gegevensverzameling