Publicatie

LiPZ maakt zorgproces diëtetiek inzichtelijk.

Tol, J., Swinkels, I.C., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. LiPZ maakt zorgproces diëtetiek inzichtelijk. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(3) 88. Abstract. 9e Nederlands Congres Volksgezondheid 2011'Samen Investeren in Gezondheid'. 6-7 april 2011, Amsterdam.
Download de PDF
Doelstelling: De diëtist speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van voedingsgerelateerde ziekten. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de diëtistische behandeling is het belangrijk dat de transparantie van zorg vergroot wordt. De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) heeft tot doel om continu beleidsrelevante zorggegevens te verzamelen van onder meer diëtisten, betreffende kenmerken van de patiënt, verwijzing, gezondheidsprobleem, omvang van de behandeling en resultaat van de behandeling. Methodologie: LiPZ is een landelijk representatief geautomatiseerd registratienetwerk van onder andere extramuraal werkende diëtisten. Sinds 1 januari 2006 worden door ongeveer 25 vrijgevestigde diëtisten continu zorggerelateerde gegevens via een regulier software-programma verzameld. Middels beschrijvende statistiek werden de resultaten op bovenstaande onderwerpen
over het kalenderjaar 2009 inzichtelijk gemaakt. Resultaten: In 2009 zijn door 23 vrijgevestigde diëtisten gegevens van 5443 patiënten vastgelegd. De patiënten waren voornamelijk vrouwelijk (67%) en kwamen veelal op initiatief van een arts (83%). Volgens medische gegevens uit de diëtistische diagnose had de meerderheid van de patiënten een te hoog lichaamsgewicht (74%). Daarnaast hadden veel patiënten meervoudige gezondheidsproblemen (61%) waarbij het veelal ging het om een combinatie van een te hoog lichaamsgewicht met diabetes mellitus. De patiënten werden in 2009 gemiddeld 2,3 uur behandeld. Aan het einde van het kalenderjaar beoordeelde de diëtisten de toereikendheid van vier uur diëtetiek per kalenderjaar, de vergoeding via de basisverzekering, bij de meerderheid van de patiënten (76%) als voldoende. Bijna de helft van de patiënten (n=2482) had de behandeling in 2009 afgesloten, voornamelijk op initiatief van de patiënt zelf (44%), of vanwege het behalen van de behandeldoelen (42%). Theoretische implicaties: De LiPZ-methodiek is een unieke dataverzameling die van belang is voor beroepsverenigingen en beleidsmakers om beleidsvraagstukken te evalueren en trendmatige veranderingen in de zorg te observeren. Daarnaast kunnen extramuraal werkzame diëtisten hun eigen handelen spiegelen aan de hand van LiPZ-gegevens.
Gegevensverzameling