Publicatie

Publicatie datum

Living labs om therapietrouw te verbeteren.

Dijk, L. van. Living labs om therapietrouw te verbeteren. PiL: Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn: 2019, 9(4), p. 41-42.
Download de PDF
In dit artikel wordt de opzet van acht proeftuinen beproken die gaan werken volgens de principes van een living lab. Dit is een afgebakende praktijksetting, waarin verschillende partijen in de hele zorgketen, inclusief patiënten, samenwerken aan bevordering van therapietrouw. Hierin wordt getest op welke wijze interventies in te passen zijn in de dagelijkse routines van de hele zorgketen.