Afgesloten
2023

Make-It 1.0: begeleiding en evaluatie van project 'Proeftuinen ter bevordering van therapietrouw in de praktijk 2019-2023'

Duur: juli 2019 - dec 2023

Achtergrond

Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Deze vinden nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg. De vierde STIP-call van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw is daarom gericht op het inzetten van deze interventies in de ambulante zorg. Hiertoe worden 4-8 proeftuinen gefinancierd. Een kennisconsortium begeleidt hen, ontwikkelt instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden van de opgedane kennis.

Make-It Consortium

Het Make-It Consortium bestaat uit onderzoekers/zorgverleners die al vele jaren samenwerken aan therapietrouwbevordering. Het consortium heeft expertise op het gebied van farmacie, geneeskunde, gedragswetenschappen, zorgonderzoek, communicatiewetenschappen en verpleegkunde. De voorzitter van het nog in te stellen patiëntpanel maakt deel uit van het consortium.

Project Design

Het project heeft vijf werkpakketten:
01: Projectmanagement
02: Inventarisatie effectieve therapietrouwinterventies, met voorwaarden voor succesvolle implementatie
03: Ondersteunen van partijen bij indienen aanvraag voor proeftuin
4a: Begeleiden van proeftuinen in uitvoering van de interventies
4b: Evaluatie van effecten van de interventies
4c: Evaluatie van implementatieproces van de interventies
5a: Verspreiding van opgedane kennis naar andere proeftuinen
5b: Rapportage en synthese

Methode: proeftuinen

De proeftuinen binnen het STIP-programma gaan werken volgens de principes van een 'living lab'. Dit is een afgebakende, levensechte setting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossing. Een levensechte omgeving is nodig om oplossingen te ontwikkelen die houdbaar zijn binnen de complexiteit van de reguliere zorg. Cocreatie tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij essentieel.
Op de aparte website Make-It Consortium.nl, beheerd door het Nivel, vindt u alle informatie voor de deelnemers aan de proeftuinen.

Resultaten

Alles over het project Make-It, inclusief de onderzoeksresultaten, verzamelen we in Dossier Make-It op de Nivel-site.

Vervolg: Make-It 2.0

Make-It 1.0 kent een vervolg: Make-It 2.0, begeleiding en evaluatie van project 'Proeftuinen ter bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen in de praktijk 2024-2031'. Alle informatie en resultaten worden ook opgenomen in het Nivel-dossier Make-It. 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Radboudumc; Universiteit Utrecht; Hogeschool Utrecht; Amsterdamumc (locatie VUMc); Vrije Universiteit Amsterdam (VU); Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM); SIR Communicatie & Participatie, Enschede/Utrecht